top of page

Koopakte check

Vaak wordt bij de aankoop van een woning gesproken over de ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst. Dit is echter enigszins misleidend, aangezien een ondertekende voorlopige koopovereenkomst wel degelijk definitief is, u zit er dan aan vast. Wel zijn er vaak nog ontbindende voorwaarden opgenomen, voor bijvoorbeeld de financiering of bouwkundige keuring, maar als deze niet in vervulling gaan bent u verplicht om de koop gestand te doen.

Het is daarom belangrijk dat u weet waarvoor u tekent. Vast | Goed advies en ondersteuning kan een door uzelf, een makelaar dan wel een andere partij opgestelde concept koopovereenkomst controleren. Deze controle verloopt digitaal. Na ontvangst per email van alle van belang zijnde stukken (concept koopovereenkomst, eigendomstitels, kadastrale uittreksels, kadastrale tekening en overige stukken waarbij bijzondere rechten of verplichtingen zijn vastgelegd) ontvangt u een juridisch advies over de inhoud van de stukken. Eventuele gewenste tekstuele wijzigingen op de koopovereenkomst kunnen in overleg voor u worden opgesteld.

 

Als u gebruik wilt maken van deze service, stuur ons dan een bericht via het contactformulier.

bouwtekening.jpg
Business Partners at Work
huis.png

Splitsing in

appartements-

rechten

Aan-/verkoop

Koopakte check

IMG_7649.jpeg
Signature
notarisstempel.jpg

Project-ontwikkeling

Vestiging zakelijke rechten

Ondersteuning notariaat

advies en ondersteuning 

voor notarissen, projectontwikkelaars en particulieren

bottom of page