Aan-/verkoop

Vast | Goed advies en ondersteuning kijkt voor u naar de juridische kant van een voorgenomen aan- of verkoop en informeert u over eventuele bijzonderheden. Dat is belangrijk, omdat u dan meer zekerheid hebt dat u als verkoper de juiste informatie verschaft en dat u als koper niet voor onaangename verrassingen komt te staan, zoals bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed.

 

Vast | Goed advies en ondersteuning stelt op basis van de van beide partijen verkregen informatie de koopovereenkomst op en begeleidt u bij de ondertekening.

Splitsing in

appartements-

rechten

Aan-/verkoop

Koopakte check

Project-ontwikkeling

Vestiging zakelijke rechten

Ondersteuning notariaat

advies en ondersteuning 

voor notarissen, projectontwikkelaars en particulieren