Vestiging zakelijke rechten

Het is verstandig, en in veel gevallen tevens noodzakelijk, dat een feitelijke situatie ten aanzien van uw onroerend goed ook juridisch goed wordt vastgelegd. Dit gebeurt door de vestiging van een zakelijk recht. Vast | Goed advies en ondersteuning beschikt over de kennis en ervaring om u daarbij te begeleiden. Mandeligheid, erfdienstbaarheden, erfpachtrechten, opstalrechten zijn enkele beperkte zakelijke rechten waarover wij u nader kunnen adviseren. Wij kijken naar de beste constructie en hoe een en ander notarieel kan worden vastgelegd.

Splitsing in

appartements-

rechten

Aan-/verkoop

Koopakte check

Project-ontwikkeling

Vestiging zakelijke rechten

Ondersteuning notariaat

advies en ondersteuning 

voor notarissen, projectontwikkelaars en particulieren