top of page

Splitsing in appartementsrechten

Vast | Goed advies en ondersteuning kan u adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de (hoofd- en/of onder)splitsing in appartementsrechten van zowel kleine als omvangrijke, bestaande dan wel nog te realiseren, appartementencomplexen (woningen, winkels, kantoorruimten, zorgeenheden, parkeergarages en alles wat daarbij hoort). 

Samen met u wordt gekeken naar de beste splitsingsstructuur. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bijzonderheden van het te splitsen gebouw en de eventuele vestiging van zakelijke rechten (erfdienstbaarheden en/of opstalrechten).

 

Vast | Goed advies en ondersteuning kan voor u de (onder)splitsingsakte(n) en de eventuele akte(n) van vestiging zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden en/of opstalrechten, opstellen. Ook kan Vast | Goed advies en ondersteuning u adviseren en begeleiden bij het laten vervaardigen van de benodigde splitsingstekening(en) en het aanvragen van een splitsingsvergunning bij de gemeente (dit is niet bij alle gemeenten vereist). 

bouwtekening.jpg
Business Partners at Work
IMG_7649.jpeg

Splitsing in

appartements-

rechten

Aan-/verkoop

Project-ontwikkeling

Signature
notarisstempel.jpg
Contract tekenen

Vestiging zakelijke rechten

Ondersteuning notariaat

Opdrachtgevers

bouwtekening.jpg

advies en ondersteuning 

voor notarissen en projectontwikkelaars

bottom of page