Splitsing in appartementsrechten

Vast | Goed advies en ondersteuning kan u adviseren, begeleiden en ondersteunen bij de (hoofd- en/of onder)splitsing in appartementsrechten van zowel kleine als omvangrijke, bestaande dan wel nog te realiseren, appartementencomplexen (woningen, winkels, kantoorruimten, zorgeenheden, parkeergarages en alles wat daarbij hoort). 

Samen met u wordt gekeken naar de beste splitsingsstructuur. Hierbij wordt aandacht besteed aan de bijzonderheden van het te splitsen gebouw en de eventuele vestiging van zakelijke rechten (erfdienstbaarheden en/of opstalrechten).

 

Vast | Goed advies en ondersteuning kan voor u de (onder)splitsingsakte(n) en de eventuele akte(n) van vestiging zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheden en/of opstalrechten, opstellen. Ook kan Vast | Goed advies en ondersteuning u adviseren en begeleiden bij het laten vervaardigen van de benodigde splitsingstekening(en) en het aanvragen van een splitsingsvergunning bij de gemeente (dit is niet bij alle gemeenten vereist). 

Splitsing in

appartements-

rechten

Aan-/verkoop

Koopakte check

Project-ontwikkeling

Vestiging zakelijke rechten

Ondersteuning notariaat

advies en ondersteuning 

voor notarissen, projectontwikkelaars en particulieren